Kode 160 kurs

Utrykningskurs 1

Utrykningskurs – Kode 160

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) har fra 2019 inngått avtale med Ferno Mobility AS  om drift av VIB`s utrykningsskole for kode 160 og VIB er godkjent kursarrangør for utrykningskurs av Statens Vegvesen.

Vi har i dag tilknyttet oss 4 erfarne utrykningsinstruktører med over 25 års erfaring som utrykningsinstruktører og vi kan nå tilby de som har tilknytting til nødetatene eller frivillige organisasjoner med behov for kompetansebevis for utrykning (kode 160) utdanning ved vårt senter på Skoppum.

Våre instruktører har lang fartstid som utrykningssjåfører fra både brann, ambulanse og politiet. Vi legger stor vekt på at elevene skal utvikle en kjørestil som samsvarer med den tjenesten de skal utføre om det er brann, ambulanse eller annen redningstjeneste.

VIB tilbyr i samarbeid med Ferno Mobility både kompetansegivende grunnkurs i utrykning – kode 160 og vedlikeholdskurs for de som allerede har dette (jfr utrykningsforskriftens kap 9).

Kursprogram

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS i samarbeid med Ferno kjører kontinuerlig kurs hele 2020, så ta kontakt på tlf 916 15 122 eller  kurs@fernomobility.com for å høre når vi har neste ledige plass på kurs og oppdaterte priser.

Her er kursplanen vår:

  • Kurs 4 – Intensivkurs oppstart 15.6. (uke 25) – Kurset blir utfra Skoppum frem til 2. juli  – 6 plasser (ta raskt kontakt)
  • Kurs 5 – Intensivkurs –  Uke 28 & 29, 6.7.-17.7. Kurset blir utfra Skoppum – 3 plasser
  • Kurs 6 – Intensivkurs – Uke 36 & 37, 31.8.-11.9. Kurset blir utfra Skoppum – 3 plasser
  • Kurs 7 – Oppstart 21.9. (uke 39), frem til 16.10. Kurset blir utfra Skoppum – 6 plasser

Kursprisen inkluderer kursmateriell og kursbok samt bil til oppkjøring.
Gebyr til Statens Vegvesen og utgifter til helseattest er ikke inkludert.
Gebyrene til Statens vegvesen finner du her: http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Dersom man stryker på den praktiske prøven hos Statens vegvesen får man inntil 3 timer gratis oppfølgningstimer, lån av utrykningskjøretøy til annengangs oppkjøring – dette er inkl i pakkeprisen.

Vi tilpasser også noen kursdager for aktivitet på kveld og helg ved behov (med noen forbehold).

Vilkår:

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut i forkant av kurset og skal være innbetalt innen kursstart. Frist for avmelding er 21 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig pr e-post. Ved avbestilling senere enn 21 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse fra dag 1, betales full deltakeravgift.

Overnatting ved intensivkurs:
Ferno Mobility AS kan formidle rimelig overnatting i nærområde og bistår med henting både på togstasjonen på Skoppum og Torp Flyplass for våre kursdeltagere. Ta kontakt for priser og tilgjengelighet på overnatting.

Informasjon om krav til søker til grunnkurs – kode 160

Krav til elev for å kunne søke om kursplass:

  • Du må ha fyllt 20 år innen opplæringen starter
  • Du må ha hatt førerkort klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • Du må dokumentere tilhørighet til en etat, tjeneste eller frivillig organisasjon hvor det er behov for utrykningssertifikat. Dersom du er under utdannelse til slik tjeneste, må du levere dokumentasjon på dette
  • Dersom du ikke allerede har førerkort klasse D eller D1 (buss eller minibuss), må du oppsøke fastlegen din og få en helseattest for klasse D (NA202). Dette må være ordnet før oppstart.

Den som skal ha utstedt kompetansebevis for utrykningskjøring må i tillegg til å oppfylle kravene i første ledd

  1. a) ha gjennomført all obligatorisk opplæring for utrykningssjåfører (dette hjelper vi deg med)
  2. b) ha bestått teoretisk og praktisk utrykningsprøve etter reglene i § 30 og § 31 (dette hjelper vi deg med)

c)  ikke ha fylt 65 år ved første gangs utstedelse.

Mer informasjon om forskrifter og krav – se link her til lovdata

Vedlikeholdskjøring – kode 160

Våre instruktører arrangerer også Vedlikeholdskurs for de som allerede har kode 160, i henhold til Kap 9 – Utrykningsforskriften

Kurset vil tilpasses egen tjeneste og fortrinnsvis foregå med de kjøretøy dere bruker i deres tjeneste.
Kurset er todelt – med forkurs (VIB sitt eget nettbaserte repetisjonskurs – teori) og en dag med veiledet utrykningskjøring. I henhold til gjeldende forskrift, vil hver enkelt etat, foretak eller organisasjon få utstedt dokumentasjon for gjennomført vedlikeholdskjøring, samt planer for evt videre trening/oppfølging.

ta kontakt for pris og kursprogram.

Utrykningskurs 2
Utrykningskurs 3

Kundetilbakemeldinger – Questback

Første kurs gjennomført – med tre beståtte oppkjøringer.

Tilbakemeldingene vi får gjennomføres i Questback etter endt opplæring og vi har fått toppscore fra alle deltagere.
Her er noen av tilbakemeldingene i Questback-undersøkelsen.

Deltager 1:
Totalt meget bra kurs ! Følelsen av seriøsitet i alle ledd !

Deltager 2:
Takk for flott gjennomført kurs !

Deltager 3:
Min opplevelse av kurset er utrolig bra. Meget profesjonelle instruktører, både for teori delen og under kjøring. Teorien ble undervist på en måte som gjorde det enkelt å lære, samt ga meg nødvendig kompetanse. I tillegg var tonen løs noe jeg satt ekstra pris på.

Under kjøring fikk vi konstruktive tilbakemeldinger både fra instruktør og «baksetet», som hjalp meg videre med kjøringen/utfordringer.

Bare skryt å få fra meg. Fortsett det gode arbeidet!

Utrykningskurs 4

Geir Engely

Fagansvarlig Utrykningskurs / Utrykningsinstruktør for VIB
+ 47 916 15 122

Geir er utdannet Paramedic og utrykningsinstruktør. Med over 23 års erfaring fra ambulansetjenesten har han de siste årene jobbet som ulykkesgransker både fra Statens Vegvesens «Ambulanseulykkesgruppe» (2009-2015) og som ulykkesgransker for Oslo Politidistrikt (2016 – 2019) i tillegg til jobben som utrykningsinstruktør i Oslo.

Ta kontakt på mail